Václav Bárta - režisér

SVATOJÁNSKÁ NOC V DOLNÍCH POČERNICÍCHV pátek 23. června 2006 se v Praze v přírodním areálu v Dolních Počernicích uskutečnil první,

"pilotní" program zajímavého projektu režiséra Václava Bárty a společnosti HISTORY.

Pod hlavičkou  Prahy - Evropského města kultury 2000 a pod záštitou Městské části Dolní Počernice

se v předvečer svátku svatého Jana konala SVATOJÁNSKÁ NOC. Atmosféra začátku léta je od věků 

spojena s tajemstvím svatojánských ohňů a kouzel. V počernickém mlýně si letos navíc dali

dostaveníčko múzy a básníci (Jan VodňanskýPavel Dostál, mladí v zastoupení folkového

dua KOUKOL z Rokycan, aj.), poezii s sebou přinesl na lucerničkách také průvod svatojánských

broučků, dětí z počernické základní školy. Z nesmrtelné Karafiátovy knihy poté předčítali mnozí 

slavní Janové (Potměšil, Ruml, Kasal).


Vrcholem večera však byl pořad "Erotikon letní noci" autora Václava Bárty, složený z choreografií

Aleny Skálové v podání souboru Gaudeamus Praha a Zdeňka Vejvody a Aleny Hirschové

v interpretaci souboru Rokytí z Rokycan. Kromě nich účinkovaly navíc dechová kapela Rustika

z Karlových Varů a Trio české hudby, složené z členů orchestru Národního divadla v Praze.

Václav Postránecký a Veronika Žilková ve studiu namluvili příběh "o lásce a milování, mládí

a namlouvání", předtočena byla vzhledem k akustickým kvalitám exteriéru i většina tanečních 

melodií. Přesto se uplatnila i živá kapela, spojená z muzikantů Malé muziky Rokytka a Gaudeamu.

Velkým přínosem byla citlivá světelnáa zvuková režie. Rozehrány byly všechny prostorové dispozice 

(malé pódium, improvizovaná taneční plocha, hráz rybníka, zdi mlýna, pivovarské sklepy). Osvětlen

a ozvučen byl celý rozlehlý zámecký park jeho zákoutí se v teplé červnové noci rozezpívala stejně

výmluvně jako dobře vystavěný a citlivě stylizovaný pořad o mládí a lásce.


Václav Bárta jako autor a režisér znovu přesvědčil o svých kvalitách, o citu pro jevištní tvar a účin,

který má svoje prvopočátky v tvorbě pro hornobřízský Úsměv a později pro Choreu Bohemicu. 

Přesvědčil nejzarytější skeptiky (mezi ně patřil také autor této recenze) mimo jiné o vkusu

a funkčnosti použití playbacku v jevištní stylizaci folkloru. Do třetice přesvědčil pražské zastupitele,

státní úředníky i poslance městské části, že jeho projekt Centra lidového  umění, tradičních řemesel

a zábavy má v Praze naději a budoucnost.


V neposlední řadě Bárta dokázal doslova strhnout možná stovky návštěvníků tohoto úvodního

večera silou citového prožitku s českou lidovou písní a tancem. Co se týče spolupráce dvou hlavních 

protagonistů večera, Rokytí a Gaudeamu, rozvíjí se velmi slibně. Soubory jsou na vysoké úrovni a

velmi vhodně se na jevišti doplňují. Nezbývá než popřát jim, Václavu Bártovi a nově vznikajícímu

Centru hodně zdaru. Turisté, domácí milovníci lidového umění, Hlavní město Praha, a řekl bych,

že i celá Česká republika zařízení tohoto typu již dlouho postrádají.


Zdeněk Vejvoda