Galerie talentů

 

Projekt "Galerie talentů" pomáhá s vyhledáváním výtvarně nadaných dětí. Výjimečný projekt, který

doposud nemá v Evropě obdoby, dává nadaným dětem do 17 let jedinečnou příležitost představit své

výtvarné nadání odborné komisi i široké veřejnosti. Autorem projektu je Václav Bárta.

 

Více informací se dozvíte na: 

www.galerietalentu.cz/

www.galerietalentu.cz/index.php/fotogalerie

www.galerietalentu.cz/index.php/fotogalerie/65-esky-kluina-zvitzil-v-celosvtove-vytvarne-souti

www.galerietalentu.cz/index.php/video-galerie

www.galerietalentu.cz/index.php/galerie-detskych-obrazku