Malované písničky

Za podpory organizace OSN- UNICEF,

pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Pražského arcibiskupství- kardinála Duky, Parlamentu ČR, UNESCO, a dalších významných partnerů, pořádalo v období od června do září, občanské sdružení HISTORY o.s, na náměstí Republiky v Praze, výstavu dětských obrázků s názvem „Praha, Česko a svět očima dětí“.

Výstava, která připravuje pro příští rok druhý ročník, byla a bude součástí širšího projektu GALERIE TALENTŮ

Spolupráce pořadatele výstavy, občanského sdružení HISTORY o.s.,  a organizace UNICEF přinesla i zajímavý program „Děti dětem“. Děti na výstavě kreslily obrázky, které pak byly nabídnuty k prodeji návštěvníkům výstavy. Děti si odnášely diplomy a poděkování od obou jmenovaných organizací, a na konto pomoci dětem z nejchudších zemí přibude 10.000,-Kč

Jak napovídá název projektu, „Galerie talentů“, péče o dětské  aktivity a jejich prezentace  (nejen výtvarných, na výstavě se uskutečnily i hudební programy) je jeho prioritou. Smyslem práce Galerie talentů, je dětským talentům nejen pomáhat, ale hledat i nekonvenční způsoby jak oslovit a přizvat ke spolupráci co nejširší spektrum škol, školských zařízení, dětských organizací a hlavně dětí samých. V duchu tohoto zadání se nese připravovaný program, který má potenci nabídnout zajímavou příležitost zapojit do projektu děti z městských center i těch nejmenších obcí celého Česka bez rozdílu jejich zakotvení ve vzdělávacím systému (školy mateřské, základní, obecné, církevní, praktické, ústavní, mateřská centra, kluby ad.) Nově vznikající program napojený na široké a navzájem propojené aktivity Galerie talentů nese titul:

 

"Malované písničky"

Stručně podoba základního programu ve třídě zúčastněné školy

* Moderátor (převážně profesionální zpěvák nebo herec) naučí a připomene dětem nejznámější písničky (jako například Skákal pes, Kočka leze dírou, Ovčáci čtveráci, Běží liška k Táboru, Já husárek malý…). Program je určen dětem ve věku od mateřských škol po páté třídy a to může ovlivňovat i výběr písničkového repertoáru.

* Děti se písničky naučí a společně si je zapívají.

* Malí zpěváčci budou vyzváni, aby si jednu z písniček vybrali a příběh, který písnička nese,

nakreslili nebo namalovali na čtvrtku (předpokládáme, že „malířské potřeby“ i čtvrtky formátu A4  má škola k dispozici)

* Moderátor pořadu postupně vyfotografuje každé dítě s obrázkem a následně i všechny děti s obrázky a pedagogy, kteří v programu pomáhali. Fotografie budou nejpozději do 1 týdne zakomponovány do diplomu a v elektronické podobě zaslány na adresu školy. Závěrečným zazpíváním písniček a připomenutím smyslu projektu Galerie talentů program končí.

 

Následná účast dětí v dalších programech.

* Obrázky, které děti ve své škole nakreslily, budou vystaveny na otevřené výstavě „Praha, Česko a svět“ v Praze na náměstí Republiky a dalších pěších zónách (Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Příkopy ad.), a nabídnuty k prodeji ve prospěch dalších aktivit Galerie Talentů a UNICEF.

* Nejhezčí obrázky budou vybrány pro zveřejnění v knížce OBRÁZKY Z VÝSTAVY.

* Děti i pedagogové, kteří na programu spolupracovali, budou pozváni na další akce, které se stanou součástí výstavy.

* Projekt bude pokračovat i v dalších městech.

* Bude pokračovat spolupráce s ministerstvy, Parlamentem, státními i nestátními organizacemi,

městy, obcemi, školami a dalšími partnery.  

Základním smyslem celého projektu Galerie talentů je vytvoření rovné šance přístupu k  programu, bez ohledu na lokalitu, velikost školy sociální a etnickou příslušnost žáků, bez jakékoli diskriminace. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, můžete nás kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci!

 

Václav Bárta - autor projektu Galerie talentů a předseda HISTORY o.s.